Velkomen til nettportalen for barnehage og SFO!

For å leggje inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over. Du treng ikkje å logge inn for å søkje plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Dersom du ikkje er registrert tidlegare, må du fylle ut søknad først, før du kan logge inn med MinID/BankID.

Brev vert no berre sendt ut på e-post, og det er difor viktig at ein sjekkar at ein ligg registrert med rett e-postadresse.

Du må vere innlogga for å:
- endre/slette søknad
- søkje om å endre plasstorleik
- følje saksgangen til søknaden
- svare på tilbod om plass
- sei opp eksisterande plass